Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Odstoupení od smlouvy může zákazník provést jakýmkoli jednoznačným prohlášením.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

  1. Výrobek byl poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  2. Výrobek byl poškozen působením živlů.
  3. Výrobek byl poškozen neodborným zacházením zákazníka.

Postup při reklamaci :

  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky (608 709 299) nebo e-mailem (pohlednice@sbiram.cz)
  2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu (Francouzská 9, 120 00, Praha 2 - Vinohrady)
  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme obratem.

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má dle § 1832 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (obč. zák.) právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem do 14 dní od odstoupení od smlouvy.