Cirkuláře, nařízení a dopisy

21 položek celkem
Karel VI. (1685-1740), císařský dopis, adresovaný hejmanům 41769
Nařízení zemského gubernia ohledně mýta, datováno 1827 41763
Obligační cirkulář, výměna bankocetlí, datováno 1835 41762
Obligační cirkulář, výměna dluhopisů a obligací, 1835 41760
Výnos o osvobození od daně dědické, datováno 1811
1 969 Kč
41755
Obligační cirkulář, výměna dluhopisů a obligací, 1835 41752
Rakousko-Uhersko, telegram psaný knížetem Rohanem () 24652
Bedřich Karel Kinský (1834-1899),osobní dopis,1873 () 24651
Tyrolské elegie, přepis známé básně, cca 1870 () 24650